Encyklopedie helénismu, posthelénismu a raného křesťanství

Jiří Hoblík (editor) Radka Fialová (koeditorka) Tato publikace je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR 19-02741S „Přenos a transformace idejí: Helénismus, raný judaismus a rané křesťanství“, 2019–2021
ID
Název díla
Autor
Klíčové slovo
Způsob vyhledání
nahoru dolu